Aktuální informace pro studenty a uchazeče (COVID-19)

Na této stránce najdete aktuální informace spojené s opatřeními týkajících se COVID-19. Stránka je průběžně aktualizována a doplňována.

Studium

 • Od 10. 9. 2020 je povolen vstup do budov PřF, pohyb a pobyt v nich pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos a ústa), jako jsou rouška, respirátor, šátek, šál nebo jiné prostředky.
 • Předměty zapsané ve STAGu, které nebude možné splnit z důvodu výše uvedených opatření ani v náhradním termínu v tomto ak. roce (např. odborné praxe, laboratorní cvičení), budou na řádně zdůvodněnou žádost studenta odzapsány.
 • Praxe, ve kterých je umožněna osobní přítomnost studentů, se konat mohou.
 • Pedagogické praxe v letním semestru mohou studenti konat po individuální domluvě s příslušným vyučujícím na katedře svého oboru.
 • Odevzdávání bakalářských a diplomových prací – aktuálně se řídí podle příkazu děkana vydaného 25. 3. 2020.
 • Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl aktualizován k 1. 4. 2020.
  • Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (FF) je posunut na 30. 4. 2020.
  • Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (PřF a PF) je posunut na 29. 5. 2020.
  • Na konci dokumetu je uveden komentář k některým změnám.
  • Další případné změny v harmonogramu budou provedeny podle aktuálního vývoje situace.
 • Poplatky za studium
  • Studentům, jimž započalo rozhodné období pro vyměření poplatku měně než 6 měsíců před 1. 3. 2020, začne další rozhodné období pro vyměření dalšího poplatku za dalších 6 měsíců plus období překryvu s obdobím 1. 3. 2020 – 31. 8. 2020.
  • Studenti, jimž započalo rozhodné období pro vyměření poplatku po 1. 3. 2020, nechť poplatek neuhrazují, bude jim zrušen.
 • Mimořádné stipendium studentům v tíživé sociální situaci
  • Stipendijní řád PřF umožňuje studentům v tíživé sociální situaci přiznání mimořádného stipendia. Pokud se některý ze studentů PřF dostal díky mimořádné situaci spojené s COVID-19 do tíživé sociální situace, může podat písemnou žádost o mimořádné stipendium. Děkan PřF rozhodl, že v takových případech bude při kladném posouzení žádosti stipendijní komisí fakulty přiznáno mimořádné stipendium ve výši 5000 Kč měsíčně, a to za měsíce duben, květen a červen.
  • Žádosti včetně řádného zdůvodnění adresujte na Studijní oddělení PřF.

S dalšími dotazy se obracejte na proděkana pro studium.