Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP 2022

Vážení členové akademické obce,

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. dubna 2022 v souladu s článkem 1, odst. 2 a dalšími body Přílohy č. 1 Statutu PřF UJEP (Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem) vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP pro období 2022–2026.

Lhůta pro podání návrhů kandidátů na děkana byla stanovena na pondělí 9. května 2022 do 12 hodin, a to do rukou předsedy či členů volební komise (Bc. Eliška Láchová, Bc. Daniela Zbořilová, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.).

Další a detailní informace k volbám jsou součástí vyhlášení volby: