Letní přírodovědný příměstský tábor

Náš tábor pořádaný 15. – 19. srpna 2022 právě skončil. Zúčastnilo se ho 20 dětí se zájmem o poznávání přírody ve věku od 7 do 15 let, 6 vedoucích (4 studentky, 2 akademičky), 4 canisterapeutičtí psi, 2 užovky červené, 2 želvy zelenavé a nepočítaně žížal ve vermikompostéru.

Do dílčích aktivit se připojilo několik akademiků, studentů, účastníků letní školy didaktiky přírodovědných oborů i zahradníci z katedry biologie s úžasnými vstupy. Díky tomu si táborníci mohli vyzkoušet komunikaci s celou řadou přátelsky naladěných dospělých, kteří jim reprezentovali vlastní přírodovědné zájmy a nadšení. Celotáborová hra proběhla formou nesoutěživé kooperativní motivace inspirované knihou Času je málo a voda stoupá od Roberta Gannona (Jančaříková, 2008). I díky tomu se podařilo vytvořit z táborníků spolupracující tým. S radostí jsme – my dospělí – sledovali, jak si vzájemně pomáhali a poslouchali, o čem si povídali. Zážitků bylo každý den mnoho. Všechny ani nelze vypsat. 🙂 Smutek si táborníci prožili, když našli vyschlou studánku a v rybníku jen louži. Rozhodli se proto šetřit vodou. Velkou radost pak naopak měli, když viděli, že želvy v zoo pomohly “kamarádce”, která se ocitla na zádech, zase na nohy. Smýkání. Mikroskopování. Kontakt s živočichy a rostlinami.

V pátek odpoledne jsme se loučili s velkými emocemi. Slíbili jsme si, že se za rok na táboře opět potkáme!

Děkujeme katedře biologie PřF UJEP za perfektní zázemí, jak v areálu Naučného botanického parku, prostorách Centra biologických a environmentálních oborů (CBEO), tak i v dalších součástech katedry. Děkujeme menze UJEP za dovážku obědů. Děkujeme CPPV PřF UJEP za možnost setkat se s dalšími dospělými (učiteli a didaktiky). Děkujeme zoologické zahradě Ústí nad Labem za volný vstup pro celou naši skupinu. Děkujeme také akademikům a zaměstnancům katedry, kteří pro táborníky připravili odborné aktivity a zajišťovali nezbytné zázemí, konkrétně Mgr. Haně Auer Malinské, Ph.D., RNDr. Lence Němcové, CSc., Ing. Markétě Glonekové, Ph.D., Mgr. Martinu Vaňkovi, Bc. Ivě Hájkové, Janě Bielawské a několika dalším.

Velké poděkování náleží pak dále zejména lektorkám, studentkám PřF UJEP, Kláře Kuškové, Romaně Dlaskové, Kristýně Šedivé a Denise Miletínové za obětavý a zodpovědný přístup při přípravě tábora a vedení dětí.