Přednášku o záchranářské kynologii povede Kateřina Jančaříkova pro Café Nobel

Psi se svým čichem dovedou skutečné zázraky, ani ta nejlepší technika je neumí nahradit – zvlášť při pátrání v terénu plném překážek a nejrůznějších pachů. Práci záchranářského týmu představí v ústeckém muzeu zájemcům především z řad dětí a mládeže pedagožka naší Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně a kynoložka doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., a to i v praxi, se svým záchranářským psem. 

Ani dnes v době chromatografů, sofistikovaných čidel a robotů si lidé bez psů mnohdy neporadí. Jeden záchranářský tým (psovod a pes) dokáže za stejný čas zastoupit 50 osob, které terén prohledávají bez psa.

Přednáška bude rozdělena na tři logicky na sebe navazující části. V první bude stručně představena záchranářská kynologie. V druhé části uslyšíte pár konkrétních příkladů z některých pátrání. A na závěr se můžete těšit na praktickou ukázku práce záchranářského psa.

Medailonek Kateřiny Jančaříkové najdete zde.

Dospělí mají přístup pouze v doprovodu malých návštěvníků; bez nich jedině v případě, že nebude naplněna kapacita přednáškového sálu. Své místo si můžete rezervovat předem na adrese: muzeumusti@muzeumusti.cz. Rezervovaná místa je nutné obsadit nejpozději 15 minut před začátkem pořadu. Pak budou volná místa k dispozici dalším zájemcům.