Zpráva z jarního setkání dětí na CPPV a KBI PřF UJEP 6. 4. 2023

Ve čtvrtek 6. 4. 2023 proběhlo v naučném botanickém parku CPPV a KBI PřF UJEP přírodovědně laděné jarní setkání dětí, které měly příležitost strávit velikonoční prázdniny aktivitami zaměřenými na pozorování změn v přírodě, poznávání, bádání a velikonoční tvoření s přírodninami. Jarní setkání jsme zahájily hrou na kytaru a zpěvem jarní písně „Jaro dělá pokusy“.
Děti si prohlédly jarní přírodu v naučném botanickém parku a skleníky, kde se blíže seznámily s některými exotickými rostlinami a nakrmily také želvy, které obývají náš skleník od letního příměstského tábora. Vyzkoušely si také práci v laboratoři. Poznávaly naše jarní rostliny, které právě kvetou, a následně mikroskopovaly botanické vzorky. Prohlédly si např. stavbu květu, pylová zrna, otisk listové pokožky, některé vzorky si dokonce zkusily připravit samy. Práce s mikroskopy a binokulárními lupami je skutečně nadchla, vše si pečlivě zpracovaly do protokolů.

Odpoledne se děti seznámily s životem včel, poznávaly obyvatele úlu a povídaly si o neocenitelném významu včel a jejich komunikaci. Také si na vlastní kůži vyzkoušely dorozumívání prostřednictvím včelího tance. Poměrně pěkné počasí nám dovolilo, aby si děti zahrály v parku pohybovou hru na mláďata „Jak se jmenují rodiče našich mláďat, čím se živí a jakou stopu zanechávají?“ Poté se pokusily zanechat nějakou stopu i ony a obohatily náš park vlastními zajímavými výtvory z přírodních materiálů. S velkým úspěchem se setkala rovněž tvořivá dílna, při které si děti vytvářely vlastní
záložky se sušenými květy, malovaly keramické králíky, barvily vajíčka, sázely bylinky a pletly pomlázky.

Při závěrečném loučení a reflexi jsme se pokusily motivovat děti k dalšímu pozorování přírody a bádání, pro inspiraci od nás obdržely kompas, klíč pro poznávání stromů a pexeso našich ptáků.

Děkujeme všem, kteří nás při přípravě a realizaci akce podpořili, zejména KBI PřF UJEP a také dětem a rodičům. Velké poděkování náleží zvláště lektorkám za skvělou a kvalitní přípravu a realizaci setkání, zodpovědný přístup a profesionální práci s dětmi.
Silvie Svobodová a lektorky – Romana Dlasková, Michaela Fischerová, Klára Kušková, Eliška Láchová, Kristýna Šedivá, Hana Bakešová, Nikola Dolenská, Eliška Hrabáková, Andrea Spurná, Kristýna Vrabcová

Fotogalerie